Модуль Keystone Jack кат.5E UTP 110 IDC 90град. ITK CS1-1C5EU-11

190,00 

Модуль Keystone Jack кат.5E UTP 110 IDC 90град. ITK CS1-1C5EU-11

Описание

Модуль Keystone Jack кат.5E UTP 110 IDC 90град. ITK CS1-1C5EU-11